مطالب جدید هر روز در اینجا

مقالات و مطالب پزشکی

مفیدترین مطالب رو در اختیار شما قرار می دهیم و امیدواریم از آن لذت ببرید


۳۰ آبان, ۱۳۹۹

Loads of catfish into the ocean. Share

Online dating sites apps back 2012 weren’t the torrent of swipes, pages, bots, and inane connect lines that they’re today, nevertheless they did bring us an amazing brand new usage of social networking: a sensation called catfishing.

A “catfish” is an individual who creates fake individual pages on social networking sites making use of somebody else’s images and false biographical information to imagine become some body except that on their own.


در 24 ساعت روز و 7 روز هفته سلامتی شما ، افتخار ماست 02171053543Health@medycall.comمطهری ، سهروردی جنوبیایران ، تهران